Mgr. art. Jakub Gubka

 

VÝUČBA PREDMETOV

Sólový spev
Hra na klavíri

 

Vzdelanie

Jakub Gubka je absolventom magisterského štúdia na VŠMU v Bratislave u profesorky Dagmar Bezačinskej-Podkamenskej v odbore spev – barytón.

Je rodákom z Veľkých Uheriec, ktoré sa nachádzajú neďaleko mesta Partizánske. Po skončení absolutória na ZUŠ Partizánske v odbore spev a klavírna hra pod vedením Renáty Andrejovej pokračoval na Konzervatóriu v Bratislave.

Už v mladšom školskom veku sa koncertne predstavil v Taliansku, Švajčiarsku, ale aj Grécku.

V roku 2015, ktorý bol jeho posledným rokom  absolventského štúdia na konzervatóriu, začal navštevovať 1.ročník Bc. štúdia na VŠMU v Bratislave. V tom istom roku sa zúčastnil konkurzu do operného štúdia SND, kde stvárnil postavu Acmeta z opery Kráľ Teodor od Giovanniho Paisiella.

 

 

Osobné úspechy

V roku 2012 sa zúčastnil  koncertného turné Chorakademie Lübeck, kde spolu s ďalšími členmi zboru vystúpil pod taktovkou Andrés Orozco-Estradu, Rolfa Becka a Keri-Lynn Wilson.

Počas štúdia spevu sa mu podarilo získať viacero ocenení. V roku 2008 sa stal víťazom Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina vo Vrábľoch a taktiež získal zvláštnu cenu Mikuláša Schneidera Trnavského.

V roku 2011 sa zúčastnil speváckej súťaže konzervatórií v Žiline, kde získal 1.cenu. O rok neskôr sa mu podarilo na tom istom mieste získať 2.cenu na medzinárodnej súťaži Rudolfa Petráka.

V roku 2013 zaznamenal úspech na súťaži konzervatórií v Bratislave, kde si prevzal 1.cenu.

 

 

Súčasnosť

Spolupracuje napríklad s orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnou filharmóniou Košice, či Štátnym komorným orchestrom Žilina.  V roku 2017 absolvoval v Prahe majstrovské kurzy Adama Plachetku. S veľkou obľubou sa venuje aj koncertnej činnosti.

 

e-mail: j.gubka@centrum.sk

web: www.voceepiano.sk