PaedDr. Zlatica Jurišová

 

VÝUČBA PREDMETOV

Hra na klavíri
Prípravné štúdium
Korepetície
Muzikoterapia

 

Vzdelanie

Zlatica Jurišová je vyštudovaná hudobná skladateľka. Kompozíciu na pražskej AMU študovala u Doc. Juraja Filasa, dnes už vo svete známeho hudobného skladateľa. Štúdium akordeónu a kompozície ukončila na konzervatóriu v Žiline. V r. 1990 odišla na štúdiá kompozície na pražské konzervatórium, kde v tomto odbore zmaturovala a pokračovala v ňom na hudobnej fakulte HAMU v Prahe.

 

Odborná a pedagogická prax

Po návrate na Slovensko na Katolíckej Univerzite v Ružomberku si rozšírila svoju aprobáciu rigoróznou skúškou. V pedagogickej činnosti sa venovala nielen vyučovaniu klavíru, akordeónu a hudobných náuk, ale dlhoročne v Prahe viedla i zbory, zastupovala aktívne vyučovanie sólového spevu i zobcovej flauty. Pripravovala a naďalej pripravuje deti a mládež na štúdiá na konzervatóriá a na vysoké školy.

 

Súčasnosť

Vedľa dlhoročnej pedagogickej činnosti v Prahe i na Slovensku je jej neoddeliteľným záujmom štúdium a prax muzikoterapie a uplatnenie liečivých frekvencií v hudobnej pedagogike. Takúto výnimočnú a priamu možnosť ako je vyučovanie zdraviu prospešných frekvencií jej poskytuje pedagogické pôsobenie v SZUŠ Liptovský Mikuláš. Práve táto progresívna škola jej umožňuje venovať sa záujemcom aj o liečebné cvičenia zvané HARMÓNIA DUŠE A TELA - CVIČENIA S MUZIKOTERAPIOU, ktoré budú od januára 2020 prebiehať vždy po dohovore s lektorkou.

tel: 0902 491 529
e-mail: zlatica.jurisova@gmail.com