MgA. Ľubomíra Dutková, PhD.

Vzdelanie

Vyštudovala spev na Konzervatóriu v Žiline v triede R. Böhma. Po absolvovaní konzervatória pokračovala v štúdiu na AMU v Prahe v speváckej triede prof. Magdalény Hajóssyovej. Doktorát z didaktiky hudby získala na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Umelecká a pedagogická prax

Počas štúdia v Prahe v spolupráci so Studia TON (AMU)  sa predstavila v mnohých hudobných projektoch: Výstupy operných árií z obdobia Baroka, (Inspirace Praha 2002, Festival barokovej hudby, Kuks 2004),W.A. Mozart: Bastien a Bastienka- rola Bastiena,( Inspirace Praha,2003) ,L. Janáček: Zápisník zmizelého - rola Zdenky Janáčkovej, (DISK Praha, JAMU Brno, Festival Leoše Janáčka, Luhačovice, 2004),W. A. Mozart: Figarova svadba – rola Grófky, ( Divadlo bez zábradlí Praha, Pardubice, Chrudim, Most, Ústí nad Labem, Karlové Vary, 2004), Turné s Pražskou Komornou operou –  Figarova svadba a Čarovná flauta od W. A. Mozarta (Japonsko,2005), B. Smetana: „Prodaná nevěsta“ – rola Mařenky ( Inspirace Praha, koncertné uvedenie pod taktovkou doc. Tomáša Koutnika , Rudolfínum Praha,2006 -2007). Okrem naštudovaných operných rolí sa venovala aj koncertnej činnosti: koncerty v Českej republike, Koncert s Pražským Komorným zborom (Rím, 2004), s Komornou filharmóniou Pardubice  v orchestrálnych  koncertoch  najlepších  absolventov „Tí nejlepší“ - Mařenka  z opery Prodaná nevěsta (B. Smetana)  a Cavatina Leonóry z opery Il Trovatore ( G. Verdi ) v Sále Martinů na AMU v Prahe a v Chrudimi, Projekt „Verdi 200“ Koncertný večer venovaný áriám a hudbe Giuseppe Verdiho „Tacea la notte placida...“( Ružomberok, 2013).

V roku 2004 sa stala finalistkou medzinárodnej speváckej súťaže The Emmy Destin Foundation v Londýne a v tom istom roku sa zúčastnila medzinárodných speváckych kurzov Internationale Sommerakademie Prag – Wien – Budapest v Badene.

Ako hlasový pedagóg pôsobila v rôznych speváckych zboroch (Bratislava, Praha). Počas doktorandského štúdia na PF KU v Ružomberku vyučovala hlavný odbor spev a hlasovú výchovu (2013 -2015). V rokoch 2015 -2019 pôsobila ako pedagóg spevu na Konzervatóriu v Žiline ( vyučovala tiež Spev z listu, Didaktiku a Pedagogický seminár HOŠ, Javiskovú reč).

 Bola pozývaná do odbornej komisie speváckych súťaží (ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky 2016 -2018, ZUŠ Ladislava Stančeka, Prievidza 2018 a Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka, Žilina 2018).

Súčasnosť

V súčasnosti je jej hlavným pôsobiskom Súkromná základná umelecká škola v Lipovskom Hrádku.