Ing. Marianna Nahálková

Vzdelanie

VŠ technická v Bratislave Stavebná fakulta

odborné školenia v oblasti pedagogiky tanca a choreografie organizované NOC, KOS v BB a SZUŠ LH

Interpretečná prax

FS Magura, Kežmarok

VFS Technik Bratislava

 

Pedagogická prax

DFS Ďumbier Liptovský Mikuláš

DFS Pramienok Liptovský Mikuláš

SZUŠ LH

 

Choreografická prax

DFS Pramienok, Liptovský Mikuláš

 

Zakladateľka a dlhoročná umelecká aj organizačná vedúca DFS Pramienok. DFS Pramienok založila v roku 1990 a pracuje s ním dodnes. Za udržiavanie kultúrnych tradícií a celoživotný prínos v oblasti kultúry bola ocenená Cenou primátora mesta Liptovský Mikuláš.