Mgr. Anna Pokorná

Vzdelanie

Katolícka univerzita, Filozofická fakulta, Ružomberok- estetika- teória umenia

Žilinská univerzita, Fakulta humanitných vied, Žilina doplnkové pedagogické štúdium

DOŠ, Liptovský Mikuláš

absolventka 1. a 2. cyklu ZUŠ J. L. Bellu L. Mikuláš

 

Odborná a pedagogická prax

Slovenská asociácia kondičných trénerov- kondičný tréner

Súkromná základná umelecká škola LH

Zakladateľka tanečnej a animačnej  skupiny Astraia Art.

 

V súčasnosti externá pedagogička Súkromenj základnej umeleckej školy- moderné oddelenie.