Veronika Iľanovská

Vzdelanie

Gymnázium v Liptovskom Hrádku 

Aktuálne študentka 1. ročníka na Metropolitní univerzite v Prahe 

Začiatky v tanečnom odbore

SZUŠ LH - TK Dantia 2009 – 2016 (absolventka 1. aj 2. stupňa)

Súčasnosť

Pedagóg v TK Dantia – tvorba choreografií, modern dance, show dance, jazz dance