Alžbeta Mlynčeková

Ako dieťa som chodila na výtvarný krúžok do Centra voľného času v Liptovskom Mikuláši, kde som si našla cestu k umeniu a hlavne navrhovaniu oblečenia.

Keď som zistila, že v Ružomberku je stredná umelecká škola s odborom Odevný dizajn už som neuvažovala nad inou školou. Popri práci s látkami som sa naučila pracovať aj s alternatívnymi materiálmi pri spracovaní odevov, ako papier alebo igelit. 

Po skončení 4-ročného štúdia som sa rozhodla pokračovať na pomaturitnom štúdiu na tej istej škole, ktoré ma doviedlo k využitiu svojich skúseností aj z iných oblastí umenia počas praxe na Súkromnej umeleckej škole Liptovský Hrádok, ktorá má sídlo v Liptovskom Mikuláši, kde som pred rokmi chodila ako žiačka.

Dlhodobo pracujem s deťmi v neziskovej organizácii eRko a vo voľnom čase šijem a kreslím.