Naši pedagógovia

Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová

tanečná príprava, ľudový tanec, tanečná typológia

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

tanečná príprava, klasický tanec, džezový tanec

Alena Majeríková

tanečná príprava, tanečná prax, džezový tanec

Ľubica Chlebová

tanečná príprava, tanečná prax

Ing. Michaela Košová

tanečná príprava, džezový tanec, klasický tanec, ľudový tanec

Mgr. Mária Palásthyová

tanečná prax, tanečná typológia

Mgr. Katarína Olexová

vedúca výtvarného odboru, kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

PaedDr. Ivan Mráz, PhD.

hra na zobcovej flaute, hra na akordeóne, zborový spev, hra na klavíri

Mgr. art. Robert Močiliak

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková

tanečná príprava, tanečná prax

Bc. Jana Gejdošová

tanečná príprava, tanečná prax

Ivana Slaná

džezový tanec, tanečná prax

Mgr. art. Martin Socháň

vedúci hudobného odboru, hra na husliach, hudobná náuka, komorná hra

Bc. Veronika Šípková

Tanečná prax

Martin Puška, DiS. art.

hra na husliach

Mgr. Katarína Vronková

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

Ing. Michal Kubáň, DiS. art.

hra na gitare, hra v ľudovom súbore

Janka Suchánková

hra na klavíri

Mgr. Eva Kučerová

hra na gitaru

Marek Horečný

hra na gitaru

Mgr. Jelena Hazuchová

hudobná náuka

Mgr. Katarína Vronková

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

Naša škola v číslach

16 Rokov sme tu
550 Počet študentov
1200 Počet absolventov

O škole

Vitajte na stránkach našej Súkromnej základnej umeleckej školy. Nájdete tu informácie o škole a jej odboroch, o plánovaných vystúpeniach, či pedagógoch.

Okrem toho si môžete pozrieť naše fotogalérie a videogalérie a veľa informácií o súboroch, s ktorými spolupracujeme.

Nech sa páči.

 

Podporujú nás

Komunitná nadácia LiptovObchodík pre zdravú rodinuMesto Liptovský HrádokDELTECHAsociácia súkromných škôl a školských zariadení SlovenskaTatra TradeSúkromné tanečné konzervatórium Vzdelávacie centrum DantiaLyonessDancemaster