Naši pedagógovia

Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová

tanečná príprava, ľudový tanec, tanečná typológia

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

tanečná príprava, klasický tanec, džezový tanec

Alena Majeríková

tanečná príprava, tanečná prax, džezový tanec

Ľubica Chlebová

tanečná príprava, tanečná prax

Mgr. Mária Palásthyová

tanečná prax, tanečná typológia

Mgr. Katarína Vrábová

vedúca výtvarného odboru, kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

PaedDr. Ivan Mráz, PhD.

hra na zobcovej flaute, hra na akordeóne, zborový spev, hra na klavíri

Mgr. art. Robert Močiliak

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

Bc. Jana Veselovská

tanečná príprava, tanečná prax

Mgr. art. Martin Socháň

vedúci hudobného odboru, hra na husliach, hudobná náuka, komorná hra

Mgr. Katarína Vronková

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

Ing. Michal Kubáň, DiS. art.

hra na gitare, hra v ľudovom súbore

Mgr. Katarína Vronková Dis.

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

Lucia Kudličková, Dis. art.

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

Mgr. art. Jakub Gubka

Sólový spev, hra na klavíri

Alena Laučíková

hra na klavíri

Janka Suchánková

hra na klavíri

Mgr. Jelena Hazuchová

hudobná náuka

Naša škola v číslach

17 Rokov sme tu
550 Počet študentov
1200 Počet absolventov

O škole

Vitajte na stránkach našej Súkromnej základnej umeleckej školy. Nájdete tu informácie o škole a jej odboroch, o plánovaných vystúpeniach, či pedagógoch.

Okrem toho si môžete pozrieť naše fotogalérie a videogalérie a veľa informácií o súboroch, s ktorými spolupracujeme.

Nech sa páči.

 

Podporujú nás

Komunitná nadácia LiptovObchodík pre zdravú rodinuMesto Liptovský HrádokDELTECHAsociácia súkromných škôl a školských zariadení SlovenskaTatra TradeSúkromné tanečné konzervatórium Vzdelávacie centrum DantiaLyonessDancemaster