Naši pedagógovia

Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová

ľudové oddelenie, moderné oddelenie

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

moderné oddelenie, ľudové oddelenie

Alena Majeríková

moderné oddelenie

Ľubica Chlebová

moderné oddelenie

Ing. Marianna Nahálková

ľudové oddelenie

Mgr. art. Zuzana Granátová

momentálne na materskej dovolenke :)

Mgr. Mária Palásthyová

ľudové oddelenie

Mgr. Katarína Vrábová

vedúca výtvarného odboru - momentálne na materskej dovolenke :)

PaedDr. Ivan Mráz, PhD.

hra na zobcovej flaute, hra na akordeóne, zborový spev, hra na klavíri

Mgr. art. Robert Močiliak

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

Bc. Jana Veselovská

ľudové oddelenie

Mgr. art. Martin Socháň

vedúci hudobného odboru, hra na husliach, hudobná náuka, komorná hra

Ing. Michal Kubáň, DiS. art.

hra na gitare, hra v ľudovom súbore

Mgr. Katarína Vronková Dis.

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

Lucia Kudličková, Dis. art.

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

PaedDr. Zlatica Jurišová

hra na klavíri, korepetície, prípravné štúdium, muzikoterpia

MgA. Ľubomíra Dutková, PhD.

sólový spev, hra na klavíri

Bc. Katarína Kovalčíková

moderné oddelenie

Mgr. Andrea Matejková

moderné oddelenie

Mgr. art. et Mgr. Michal Baláž

moderné oddelenie, ľudové oddelenie

Bc. Zuzana Palanová

ľudové oddelenie

Mgr. Anna Pokorná

moderné oddelenie

Margaréta Štofčíková

moderné oddelenie

Mgr. Jelena Hazuchová

hudobná náuka

Janka Suchánková

hra na klavíri

Alena Laučíková

hra na klavíri

Veronika Iľanovská

moderné oddelenie

Naša škola v číslach

18 Rokov sme tu
550 Počet študentov
1200 Počet absolventov

O škole

Vitajte na stránkach našej Súkromnej základnej umeleckej školy. Nájdete tu informácie o škole a jej odboroch, o plánovaných vystúpeniach, či pedagógoch.

Okrem toho si môžete pozrieť naše fotogalérie a videogalérie a veľa informácií o súboroch, s ktorými spolupracujeme.

Nech sa páči.

 

Podporujú nás

Komunitná nadácia LiptovObchodík pre zdravú rodinuMesto Liptovský HrádokDELTECHAsociácia súkromných škôl a školských zariadení SlovenskaTatra TradeSúkromné tanečné konzervatórium Vzdelávacie centrum DantiaLyonessDancemaster